Zarządzanie kandydaturami w ramach rekrutacji

Twój System Rekrutacji Pracowników

Zarządzanie kandydaturami w ramach rekrutacji

W ramach rekrutacji na dane stanowisko, Agitia umożliwia zarządzanie konkretnymi kandydaturami, czyli zgłoszeniami do uczestnictwa w procesie rekrutacji konkretnych kandydatów. Dostęp do listy kandydatur możliwy jest z poziomu rekrutacji (wszystkie kandydatury w ramach rekrutacji) lub z poziomu kandydata (wszystkie kandydatury danego kandydata).

Stany kandydatur

Każda z kandydatur może znajdować się w jednym z 3 stanów - "rozpatrywanie aplikacji" (kandydatura została zgłoszona, jest w trakcie rozpatrywania ale nie podjęto jeszcze decyzji o zatrudnieniu lub odrzuceniu kandydata), "rozpatrzona pozytywnie" - kandydat został zatrudniony lub "rozpatrzona negatywnie" - kandydat nie został zatrudniony.

Agitia pamięta historię kandydatur - w każdej chwili można podejrzeć informację o zmianie stanu kandydatury.

Na informacje o kandydaturze składają się:
  • stan kandydatury
  • ocena kandydatury - jej plusy i minusy (dane są uzupełniane przez rekrutera)
  • załączone pliki i uwagi rekrutera odnośnie kandydatury - uporządkowane chronologicznie
  • wypełniona ankieta dopasowania, zdefiniowana na poziomie rekrutacji i dająca obiektywną, liczbową ocenę przydatności kandydata na stanowisku
  • plan spotkań w ramach rozpatrzywania kandydatury - z możliwością umawiania spotkań, ustalania ich daty i miejsca, oraz odnotowywania rezultatu spotkania i wprowadzaniu uwag odnośnie spotkania

 

Inteligentne narzędzia wspomagające

Z poziomu zarządzania kandydaturami, Agitia oferuje wsparcie Inteligentnego Asystenta w zakresie identycznym jak wsparcie dla rekrutacji, której dotyczy kandydatura.