Raporty

Twój System Rekrutacji Pracowników

Raporty - pełna kontrola nad systemem HR

Agtia udostępnia użytkownikowi o roli supervisora generowanie raportów statystycznych. Raporty generowane są na podstawie zadanych kryteriów, w postaci arkuszy programu Excel, dzięki czemu podlegają dalszej analizie i przetworzeniu w innych systemach.

Zestawienie rekrutacji

Raport pozwala na wygenerowanie zestawienia rekrutacji prowadzonych w wybranym okresie. Zestawienie uwzględnia stan rekrutacji, liczbę wakatów oraz liczbę zapewnionych wakatów, jak również wyliczony współczynnik sukcesu - czyli stosunek liczby zapełnionych wakatów do całkowitej liczby wakatów.

Podsumowanie rekrutacji dla klientów

Raport pozwala na wygenerowanie zestawienia pokazującego działania rekrutacyjne prowadzone na potrzeby poszczegółnych klientów. Raport obejmuje liczbę, rekrutacji, kandydatur, wakatów, zapełnionych wakatów i współczynnik sukcesu.

Podsumowanie bazy danych kandydatów

Raport pozwala na wygenerowanie statystyk dotyczących kandandydatów zgromadzonych w bazie w zadanym okresie czasu. Raport obejmuje liczbę kandydatów, liczbę kandydatów na czarnej liście, zestawienia liczbowe uwzględniające status zatrudnienia, tytuł grzecznościowy (pan/pani), przypisane tagi, tytuły zawodowe, preferowane formy i regiony zatrudnienia, oraz rozkład wieku kandydatów.

 

System raportowania jest na bieżąco rozbudowywany i ulepszamy. Zachęcamy do składania sugestii dotyczących nowych raportów, które przyczyniłyby się do ułatwienia Państwa pracy.