Rekrutacja z Agitią

Twój System Rekrutacji Pracowników

Jak działa Agitia?

Agitia jest aplikacją internetową, obsługiwaną przez przeglądarkę www, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca na świecie. Do jej obsługi wystarczy, aby rekruter korzystający z systemu posiadał dostęp do internetu oraz przeglądarkę www.

Zaletą naszego rozwiązania jest to, że aktywnie wspiera proces rekrutacji, a nie jest tylko bazą danych, na podstawie której rekruter musi organizować swoją pracę.

Dzięki Agitii, wszystkie informacje związane z rekrutacją gromadzone są w jednym miejscu - nie potrzeba dodatkowych narzędzi, aby prowadzić rekrutację.

Jak wygląda standardowy przebieg rekrutacji z Agitią?

1

Stworzenie nowej rekrutacji

Kompleksowe zdefiniowanie potrzeb związanych z poszukiwaniem kandydata na stanowisko, takich jak warunki zatrudnienia, ramy czasowe rekrutacji, profil idealnego kandydata, kryteria dopasowania kandydatów, publikacja ogłoszeń o pracy.

2

Prowadzenie procesu rekrutacji

Poprzez pozyskiwanie kandydatur online i z innych źródeł, planowanie i raportowanie przeprowadzonych spotkań z kandydatami.

3

Wsparcie w procesie decyzyjnym

Wsparcie w procesie decyzyjnym o zatrudnieniu poszczególnych kandydatów - poprzez obiektywnę ocenę przydatności kandydata do pracy na danym stanowisku.

4

Zatrudnienie kandydata

Dzięki uzyciu mechanizmów systemu Agitia, dokonają Państwo trafnej decyzji o zatrudnieniu nowego pracownika!

Jak Agitia wspiera długofalową pracę działu HR?

Agitia pozwala gromadzić dane o wszystkich kandydatach, dlatego dane osoby wprowadzone na dowolnym etapie mogą być dowolnie użyte w przyszłości, w innych procesach rekrutacyjnych.

Jakie inne narzędzia oferuje Agitia?

Agitia oferuje szereg narzędzi pomocniczych - takich jak kalendarz (automatycznie uzupełniany o wydarzenia związane z procesami rektutacyjnymi), inteligentny asystent udzielający informacji i wskazówek odnośnie danych kandydatów i procesów rekrutacyjnych.

Przydatnym ułatwieniem jest także narzędzie usuwania duplikatów - dzięki niemu, uzyskują Państwo możliwość wyszukiwania powtórzeń w bazie danych kandydatów. Narzędzie usuwania duplikatów umożliwia nie tylko ich znajdowanie, ale również usuwanie bez utraty jakichkolwiek informacji na temat kandydata.