Obsługa klientów

Twój System Rekrutacji Pracowników

Z Agitią rekturujesz pracowników dla swoich klientów

Agitia dostępna jest w dwóch wersjach licencyjnych: basic i premium. Wybór typu licencji zależy od Państwa potrzeb i charakteru prowadzonej działalności.

Rekrutacje na własne potrzeby - licencja basic

Licencja basic umożliwia prowadzenie rekrutacji wyłącznie na własne potrzeby. Została skonstruowana tak, aby umożliwić łatwą rekrutację pracowników do Państwa firmy. Jeśli potrzebują Państwo narzędzia wspomagającego rekrutację pracowników na potrzeby Państwa firmy - licencja basic będzie dobrym wyborem.

Rekrutacje na potrzeby klientów - licencja premium

Licencja premium umożliwia prowadzenie rekrutacji pracowników dla podmiotów zewnętrznych. Przeznaczona jest dla pośredników pracy, firm outsourcingowych, urzędów pracy oraz innych podmiotów zajmujących się pomocą w znalezieniu pracy. Wybór licencji premium to rozwiązanie dla organizacji, które skupiają się na pozyskiwaniu pracowników dla podmiotów zewnętrznych.

Migracja z wersji basic do wersji premium

Zmiana licencji z basic na premium nie jest żadnym problemem. Agitia wspiera rozwój Państwa firmy - poszerzenie działań rekrutacyjnych z tych prowadzonych na potrzeby własne do działań rekrutacyjnych na potrzeby Państwa klientów obarczone jest minimalnymi kosztami.