Baza kandydatów

Twój System Rekrutacji Pracowników

Bada danych kandydatów

Agitia umożliwia długofalowe gromadzenie danych o kandydatach do pracy, wraz z opisem ich kompetencji.

Na informacje o kandydacie składają się:
  • dane osobowe, plik z CV, zdjęcie, dane kontaktowe, inne pliki (na przykład skany certyfikatów, dyplomów itp.)
  • informacja, czy kandydat jest na czarnej liście kandydatów (blokuje to jego udział w dalszych rekrutacjach)
  • uwagi wewnętrzne wprowadzane według potrzeb przez rekrutera wraz z chronologicznym podglądem historii wprowadzania uwag
  • informacje o wykształceniu - posiadanych tytułach zawodowych i naukowych, certyfikatach i szkoleniach oraz przebiegu edukacji
  • historia przebiegu zatrudnienia - pracodawca, zajmowane stanowisko, ramy czasowe
  • preferowane miejsca pracy - region zatrudnienia (na przykład województwo pomorskie lub Warszawa), preferowane formy zatrudnienia i oczekiwane wynagrodzenie
  • informacje o znajomości języków obcych - ocena znajomości w skali od 1 do 10
  • social media - informacje o profilach kandydata w mediach społecznościowych, na przykład profil na Facebooku lub GoldenLine
  • przegląd kandydatur, czyli aplikacji kandydata na stanowisko w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych
  • plan spotkań - zestawienie zintegrowanych z kalendarzem spotkań - spotkania można oznaczać jako odbyte, wprowadzać do systemu informacje o spotkaniu - o miejscu, czasie i godzinie spotkania, jego rezultatach i osobie odpowiedzialnej za spotkanie ze strony firmy rekrutującej

Z poziomu bazy danych kandydatów, można dołączać ich do aktualnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

Przeszukiwanie bazy kandydatów

Agitia umożliwia łatwe poruszanie się po bazie kandydatów, poprzez filtrowanie kandydatów po wielu kryteriach, takich jak na przykład dane osobowe czy status zatrudnienia.

Tagowanie kandydatów

Agitia oferuje możliwość przypisywania tagów, czyli etykietek (flag) kandydatom. Tagi mogą być definiowane zależnie od potrzeb (na przykład "Ważny kandydat", "Kandydat o wysokich kwalifikacjach"). Tagowanie jest proste i możliwe już z poziomu listy kandydatów - poprzez kliknięcie w ikonkę odpowiadającą etykietce. Tagi stanowią użyteczny mechanizm dla rekruterów, pozwalający na łatwą klasyfikację kandydatów.

Inteligentne narzędzia wspomagające

W obrębie bazy kandydatów, Agitia oferuje kilka narzędzi wspomagających. Pierwsze to wskaźnik kompletności informacji o kandydacie. Agitia pokazuje, jakie dane o kandydacie zostały wprowadzone w systemie. Pozwala to na kontrolę kompletności informacji przechowywanych w systemie. Wskaźnik kompletności pokazuje, czy dla danego kandydata wgrano plik z CV, uzupelniono przebieg edukacji, zatrudnienia, preferencje zatrudnienia, znajomość języków obcych oraz czy zgromadzono informacje o profilach w serwisach społecznościowych.

Edycja danych kandydata wspomagana jest przez Inteligentnego Asystenta. Jest to widget podpowiadający, jakie dane o kandydacie należy jeszcze wypełnić.

Narzędzie wykrywania duplikatów

Utrzymywanie dużej bazy kandydatów rodzi ryzyko, że pojawią się w niej duplikaty - czyli wielkokrotnie wprowadzone zostaną dane jednej osoby. Agitia oferuje Narzędzie Wyrkywania Duplikatów, które pozwala zidentyfikować takie sytuacje i je usunąć - poprzez potwierdzenie przez rekrutera, że dwa wpisy w bazie kandydatów dotyczą tej samej osoby. Oprócz zidentyfikowania duplikatów, system pozwala na ich usunięcie przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich danych. Agitia pozwala automatycznie złączyć wielokrotnie wprowadzone dane tak, aby odnosiły się do jednej osoby.

Eksport danych kandydata

Dane dowolnego kandydata można wyeksportować do pliku PDF, przeznaczonego do wydruku w formacie A4. Wydruk zawiera wszystkie dane o kandydacie, oraz posiada miejsca na wpisanie notatek odręcznych przez rekrutera. Dzięki temu, rekruter może przygotować się do przeprowadzenia spotkania rekrutacyjnego bez dostępu do komputera. Pozwoli to zagwarantować komfort Państwa kandydatom podczas spotkania - będą Państwo posiadali wszelkie informacje o kandydacie na wydruku (wraz z możliwością notowania podczas spotkania), tym samym kandydat nie będzie miał poczucia, że jest kolejną osobą wprowadzaną do systemu informatycznego.