GIODO a proces rekrutacyjny

Twój System Rekrutacji Pracowników

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo

Rekrutacja pracowników to proces ciągłego przetwarzania danych osobowych kandydatów. Agitia zapewnia bezpieczeństwo oraz poufność przetwarzanych danych, z uwzględnieniem powszechnie stosowanych zabezpieczeń technicznych oraz wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

  • SSL - użytkownicy systemu łączą się z Agitią połączeniem szyfrowanym, z użyciem protokołu SSL. Dzięki temu, osoby postronne nie mają możliwości "podsłuchania" danych przesyłanych między przeglądarką internetową z systemem Agitia.
  • Rejestracja udostępnień danych osobowych - zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Agitia umożliwia rejestrację udostępnień danych osobowych kandydatów podmiotom zewnętrznym. Przy każdym z kandydatów przechowywanych w bazie danych, rekruter może prowadzić historię udostępnień, uwzględniając zakres udostępnionych danych, formę udostępnienia, podmiot któremu dane zostały udostępnione, datę udostępnienia i uwagi dodatkowe.
  • Czasowa ważność haseł - Agitia wspiera politykę bezpieczeństwa haseł użytowników, poprzez możliwość zdefiniowania przez Administratora okresu ważności hasła.
  • Szyfrowanie haseł - wszystkie hasła dostępowe w systemie są szyfrowane, dzięki czemu nie ma fizycznej możliwości ich odczytu.