Prowadzenie rekrutacji kandydatów

Twój System Rekrutacji Pracowników

Prowadzenie rekrutacji

Agitia aktywnie wspiera rekrutera w procesie prowadzenia rekrutacji - poprzez ich definiowanie, prowadzenie, nadzór i podgląd historii rekrutacji.

Stany rekrutacji

Każda z rekrutacji może znajdować się w jednym z 4 stanów - "nowa" (etap definiowania rekrutacji, jeszcze bez prowadzenia naboru), "trwa" - rekrutacja w trakcie, "zawieszony" - jeśli tymczasowo z jakichś powodów nie są prowadzone czynności w ramach rekrutacji oraz "zakończona". Rekruter może zmieniać aktualny stan rekrutacji. Historia zmian jest pamiętana i zawsze można prześledzić, kiedy nastąpiła.

Na informacje o rekrutacji składają się:
 • klient, na potrzeby którego prowadzona jest rekrutacja (z możliwością prowadzenia rekrutacji wewnętrznej)
 • stanowisko oraz liczba wakatów do zapełnienia w ramach rekrutacji
 • stan rekrutacji
 • informacje o warunkach zatrudnienia - widełki finansowe, okres i możliwe formy zatrudnienia, informacja od kiedy może nastąpić zatrudnienie oraz miejsce zatrudnienia
 • manager rekrutacji - osoba odpowiedzialna za przebieg rekrutacji oraz inni rekruterzy, przypisani do jej prowadzenia
 • data rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz daty ważności formularza rekrutacji online
 • opis wymagań stawianych kandydatom, zakres obowiązków, cechy wymagane i mile widziane u kandydata, korzyści z zatrudnienia
 • dane wewnętrzne - dowolne pliki załącczane przez rekrutera oraz uwagi wpisywane przez rekrutera - w dowolnej ilości, uporządkowane chronologicznie
 • elastyczna definicja ankiety dopasowania kandydata do stanowiska - w postaci listy cech i ich wag - dla każdej z kandydatur można taką ankietę wypełnić, a system automatycznie przypisze kandydaturom liczbowe oceny, pozwalające na obiektywne porównanie kandydatur
 • moduł publikacji ogłoszeń - pozwalający na półautomatyczne zredagowanie treści dowolnej ilości ogłoszeń, publikację formularza rekrutacyjnego online
 • przegląd zgłoszonych kandydatur, wraz z możliwością łatwego dopisania nowej kandydatury
 • kryteria dopasowania kandydatów - elastycznie definiowane zasady dopasowania kandydatów do danego stanowiska, służące do znalezienia pasującego kandydata w bazie kandydatów
 • plan spotkań z kandydatami w ramach prowadzonego procesu rekrutacyjnego

 

Tagowanie rekrutacji

Agitia oferuje możliwość przypisywania tagów, czyli etykietek (flag) rekrutacjom . Tagi mogą być definiowane zależnie od potrzeb (na przykład "Ważna rekrutacja", "Rekrutacja kluczowa dla naszej firmy"). Tagowanie jest proste i możliwe już z poziomu listy rekrutacji - poprzez kliknięcie w ikonkę odpowiadającą etykietce. Tagi stanowią użyteczny mechanizm dla rekruterów, pozwalający na łatwą klasyfikację rekrutacji.

Inteligentne narzędzia wspomagające

W obrębie modułu kandydatur, Agitia oferuje wsparcie Inteligentnego Asystenta, podpowiadającego ważne informacje i kroki dotyczące wybranej rekrutacji - są to informacje takie, jak liczba zapełnionych wakatów, liczba wszystkich wakatów, liczba kandydatur, wskazanie że rekrutacja powinna już zostać zakończona (na podstawie wprowadzonego okresu trwania rekrutacji), ilość dni do końca rekrutacji, informacja o tym że rekrutacja jest aktywna online. Inteligentny asystent podpowiada także, jakie kroki nie zostały jeszcze powzięte w ramach rekrutacji - na przykład nie zdefiniowano ankiety dopasowania lub kryteriów dopasowania kandydatów.

Karta rekrutacji

Agitia umożliwia eksport danych o rekrutacji w postaci Karty Rekrutacji do formatu PDF, przygotowanego do wydruku w formacie A4. W karcie rekrutacji znajdują się wszystkie istotne informacje na temat rekrutacji.