Elastyczność

Twój System Rekrutacji Pracowników

Słowniki danych

Agitia została stworzona tak, aby była elastyczna. Jednym z elementów elastyczności są słowniki danych, pozwalające definiować według potrzeb:

  • słownik języków obcych
  • słownik stanowisk, zorganizowanych dla ułatwienia pracy hierarchicznie i posiadających domyślne ankiety dopasowania, automatycznie przypisywane do nowotworzonych rekrutacji
  • słownik regionów zatrudnienia, zorganizowany hierarchicznie i łatwy do wykorzystania przy określaniu miejsca zatrudnienia w przypadku konkretnych rekrutacji
  • słownik możliwych form zatrudnienia
  • słownik tytułów zawodowych i naukowych
  • słownik miejsc spotkań - pozwalający łatwo umawiać kandydatów na spotkania, bez konieczności każdorazowego wprowadzania szczegółowych danych o miejscu spotkania
  • słownik internetowych serwisów społecznościowych - przy każdym kandydacie można wprowadzić adres jego profilu w poszczególnych serwisach społecznościowych
  • słownik tagów dla kandydatów i rekrutacji, pozwalających nadawać oznaczone kolorową ikoną i objaśnieniem etykietki poszczególnym kandydatom i rekrutacjom
  • słownik szablonów ogłoszeń - pozwalający definiować standardowe szablony ogłoszeń, wykorzystywane później podczas procesów rekrutacyjnych
  • słownik miejsc publikacji ogłoszeń - pozwalający definiować miejsca (na przykład gazeta drukowana, serwis internetowy), w którym umieszczone zostaje ogłoszenie

 

Słowniki inicjalnie są wypełnione podstawowymi, przykładowymi danymi. Pracę z Agitią warto rozpocząć od przemyślanego uzupełnienia słowników. Daje to podstawę do rozpoczęcia normalnej pracy rekrutera z systemem. Przemyślane wypełnienie słowników pośrednio definiuje także strategię działań rekrutacyjnych.