Kalendarz

Twój System Rekrutacji Pracowników

Kalendarz rekrutera

Agitia wyposażona jest w moduł kalendarza, wspierającego pracę osoby rekrutującej pracowników. Kalendarz jest zawsze widoczny po lewej stronie ekranu, są na nim zaznaczone dni z przypisanymi wpisami. Wybór konkretnego dnia powoduje wyświetlenie zaplanowanych wydarzeń na dany dzień - z ustaloną konkretną godziną lub "całodziennych".

Oprócz możliwości ręcznego dodawania wydarzeń do kalendarza, system automatycznie dodaje do niego informacje o:

  • początku procesu rekrutacyjnego
  • końcu procesu rekrutacyjnego
  • spotkaniach z kandydatami w danym dniu

 

Nadzór nad pracą rekruterów

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad pracą rekruterów - posiadająca rolę supervisora - ma ponadto pełny wgląd we wszystkie pozycje kalendarza wszystkich pracowników.