Wsparcie pracy

Twój System Rekrutacji Pracowników

Wsparcie pracy i decyzji rekrutera

Agitia została stworzona w oparciu o dwie zasady:

  • praca ekrutera musi być wspierana przez system informatyczny - tam, gdzie to możliwe należy ułatwić pracę rekruterowi
  • ostateczne decyzje zawsze należą do człowieka - rekrutera - system informatyczny to tylko narzędzie wspomagające pracę

W oparciu o te dwie zasady, Agitię wyposażono w narzędzia pomagające w codziennej pracy rekrutera.

Inteligentny asystent

Inteligentny Asystent, to niewielki widget pojawiający się na ekranach dotyczących kandydatów oraz rekrutacji, podpowiadający istotne informacje na temat aktualnie otwartego kandydata lub rekrutacji. Oprócz przydatnych informacji, asystent podpowiada rekruterowi jakie kroki powinien przedsięwziąć w celu uzupełnienia brakujących danych.

Ankiety dopasowania

Mechanizm ankiet dopasowania pozwala jasno definiować i nadawać wagę kryteriom, branym pod uwagę przy wyborze kandydata w procesie rekrutacyjnym. Zdefiniowaną wcześniej ankietę dopasowania można wypełnić dla każdej z kandydatur uczestniczących w procesie rekrutacyjnym. Pozwala to w obiektywny sposób ocenić dopasowanie poszczególnych kandydatur i rzetelnie, bez udziału subiektywnych odczuć rekrutera porównać kandydatury.

Kryteria dopasowania

Kryteria dopasowania szczegółowo opisują wymagania stawiane kandydatowi na dane stanowisko. Dla każdej z rekrutacji można według potrzeb sporządzić wiele zestawów kryteriów dopasowania. Ich zdefiniowanie pozwala na łatwe i trafne odnalezienie w bazie kandydatów tych osób, które pasują do stanowiska. W przeciwieństwie do ankiet dopasowania, kryteria dopasowania nie dają podstawy do oceny kandydata - jedynie definiują idealnego kandydata oraz umożliwiają znalezienie pasujących kandydatów w dotychczas zbudowanej bazie.

Narzędzie usuwania duplikatów

Narzędzie usuwania duplikatów jest elementem modułu bazy kandydatów, i pomaga utrzymać spójną, pozbawioną zduplikowanych danych bazę kandydatów. Dzięki narzędziu, możliwe jest zidentyfikowanie wielokrotnych wpisów w bazie kandydatów, dotyczących tej samej osoby. Agitia umożliwia też takie usunięcie duplikatów, aby nie stracić żadnych danych dotyczących kandydatów.